ประโยชน์และสรรพคุณของสมุนไพร

ผู้จัดทำ

1.  น.ส.  จันทรพิมพ์   สวนอินทร์

2.  น.ส.  ภาวิณี     ทองลอง

ครูผู้สอน   อาจารย์   วรวิทย์   ไชยวงศ์คต

โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา”โพธิ์คำอนุสรณ์”

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: